Nedan följer ett förslag på placering av microchipet. Följ nedanstående beskrivning noga, så har du snart chipmärkt din sadel!

Om förslaget angående microchipets placering inte skulle passa din sadel, vänd då på sadeln och hitta ett annat lämpligt ställe. Limma sedan fast microchipet där. Det är viktigt att chipet limmas fast så att det inte syns, samt att det limmas fast på högersidan i hästens ridriktning, vilket är Nordisk sadelmärknings princip. Med rätt utrustning kan ett chip läsas av på flera meters avstånd, därmed är inte placeringen av chipet avgörande. Det är viktigare att du verkligen får fast chipet så bra som möjligt.

Ditt sadelmärkningskit innehåller:
1 st. microchip
1 st. sadelemblem
1 st. limflaska
1 st. varningstriangel
1 st. instruktion

Kontrollera gärna att alla ovanstående delar finns i ditt sadelmärkningskit när du mottagit det.

  1. Ställ dig bakom sadeln och vänd den sedan framåt.

2. Nu limmar du fast sadelemblemet på stigbygelremmen under sista hålet. Var noga med att torka av remmen innan du limmar fast sadelemblemet. Om emblemet skulle lossa eller om du byter stigbygelrem, så hör du av dig så skickar vi en ny.

3. Till detta steg bör du be en kamrat om hjälp för bästa resultat. Dra en sträng av limmet på microchippet. Be sedan en vän lyfta bossan så att du på ett så enkelt sätt som möjligt kan föra in det limmade chipet. För in chipet så djupt som möjligt och åt dig när du står bakom sadeln. Då placeras chipet alltså så långt in och så långt fram som möjligt under högra bossan i hästens ridriktning. Var noga med att limmet på chipet hamnar på motsatta sidan av bossan. Den skall alltså inte limmas emot bossan.

4. Sätt nu upp din varningstriangel, över eller i anslutning till din sadel. Var noga med att torka av väggen innan du klistrar upp varningstriangeln.