NBS Security vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning

Personuppgiftsansvar

NBS Security är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter då vi tillhandahåller och marknadsför tjänster samt vid övrig kontakt med NBS Security såsom besök på vår webbsida eller serviceärenden via e-post och telefon.

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade eller raderade. Kontakta oss på info@nbs.se för att få dina uppgifter rättade eller raderade.

Personuppgifter vi behandlar

  • NBS Security behandlar personuppgifter i form utav namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer för fakturering i enlighet med avtal.
  • NBS Security behandlar personuppgifter i form utav namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer för att kunna fullfölja avtalad tjänst i form utav att spärra kort eller återlämna förlorad egendom.
  • NBS Security behandlar personuppgifter i form utav namn, adress och e-postadress för att skicka erbjudanden till gamla och nya kunder.
  • I de fall erbjudanden skickas till klubb eller annat medlemskap lagras informationen under en begränsad period som är relevant för avtalets utförande.
  • NBS Security både anonymiserar och pseudonymiserar data där det är tillämpligt.

Partners från auktoriserade säkerhetsföretag har viss begränsad tillgång till information för NBS kunder för att bistå vid spärrtjänster på våra avtalskunder.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NBS Security har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara ett begränsat antal behöriga på NBS Security som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

NBS Security AB har säkerhet och trygghet som grund i alla tjänster vi levererar. Det speglar även vårt sätt att arbeta med dina personuppgifter!

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.